Wiza do Chin

Wybierz typ wizy do Chin

Krotność wizy
      
Typ wizy

Opis:

Nasza pomoc obejmuje:

 1. Przepisanie wniosku w systemie chińskim wraz z weryfikacją dokumentów,
 2. Umówienie na wizytę w centrum wizowym, pomoc w przygotowaniu poprawnych dokumentów,
 3. Przygotowanie Państwa do osobistej wizyty w centrum wizowym,
 4. Możemy także odebrać Państwa paszport z Centrum Wizowego i wysłać kurierem pod wskazany adres - koszt odbioru paszportu wraz z przesyłką kurierską 157 PLN,

wyjazd w celach (wiza biznesowa):
- spotkania biznesowe, handlowe
- udział w targach jako wystawca
wyjazd w celach (wiza naukowa/wymiana doświadczeń):
- wyjazd na konferencję, research
- badania naukowe bez pobierania wynagrodzenia
- wyjazd na studia lub do szkoły

Ważność wiz:
- 90 dni od momentu wydania,
- do 30 dni pobytu.

Czas wyrabiania
    

Wymagane dokumenty

 • Wiza biznesowa/Naukowa/Wymiana doświadczeń (wiza 1-krotna):
  • Skan paszportu (strony ze zdjęciem)
  • Wypełniony wniosek wizowy (kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • Skan zdjęcia paszportowego (aktualnego)
  • Skan zaproszenia wydanego przez firmę chińską lub uczelnię (JW22 i approval letter)

   W zaproszeniu koniecznie muszą znajdować się następujące informację:
   • Adres i telefon firmy chińskiej
   • Okrągła, czerwona pieczątka firmy i podpis w j. chińskim
   • Imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer i data ważności paszportu aplikanta
   • Dokładny cel pobytu aplikanta w Chinach (3-4 zdania)
   • Dokładna planowana data pobytu w Chinach (w przypadku wiz 1-krotnych) (w formacie od... do)
   • Informacja kto pokryje koszty pobytu aplikanta w Chinach oraz że strona zapraszająca bierze na siebie odpowiedzialność za osobę zapraszaną
   • Prośba o wydanie wizy jednokrotnej
   • Zaproszenie to musi być na papierze firmowym, gdzie dane firmy zapraszającej powinny być podane również w języku chińskim

Na spotkanie w chińskim centrum wizowym zabierz koniecznie:
 • Oryginał paszportu ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży ( posiadający 6 wolnych stron: 3 kartki - obok siebie lub obustronnie puste )
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Podpisany wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
 • 2 x zdjęcie paszportowe (aktualne)
 • Zaproszenie wydane przez firmę chińską lub uczelnię (JW22 i approval letter)

Zdjęcie do wniosku wizowego do Chin

Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych cechach biometrycznych twarzy.

Cechy zdjęcia do wizy:

 • tło: jednolite, jasne
 • forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 • w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka
 • głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Dodatkowe informacje

 • Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.
 • Wypełnij wniosek on-line po polsku, a my przygotujemy wniosek składany w chińskim konsulacie i prześlemy Ci gotowy do podpisu, bez umówienia wizyty w centrum wizowym w Warszawie.
 • Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz sam pojechać do chińskiego centrum wizowego w Warszawie.
 • Jeżeli w trakcie pobytu planowany jest wyjazd z Chin np. do Hong Kongu, Tajwanu, Macao oraz ponowny powrót do Chin, należy wyrobić wizę 2-krotną
 • Zrobienie rezerwacji lotniczej lub hotelowej - 30 zł

Ważne

 • Wjazd do Chin musi się odbyć nie później niż 3 dni przed końcem ważności wizy.

Cena wizy

Opłata za wizę:
197 PLN
DODAJ

Odbiór paszportu z Konsulatu

Razem: 197 PLN

Lonely Planet poleca aina.pl.
Figurujemy jako firma, przez którą w łatwy sposób można wyrobić wizę.

Ubezpieczenie podróżne do Chin

MSZ przed podróżą zaleca wykupienie polisy turystycznej do Chin Można kupić ją w kolejnym kroku po wypełnieniu wniosku wizowego lub bezpośrednio na naszej stronie
Gorilo.pl - Ubezpieczenia do Chin .

Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie

Opinie

Często zadawane pytania: Wiza do Chin